A Comprehensive Design of Stable Aldol Reaction Catalysts by Tuning Active Site, Support, and Solvent Properties

Promovendus/a
Anton De Vylder
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in Chemical Engineering, Universiteit Gent,2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Een uitgebreid ontwerp van stabiele aldolreactiekatalysatoren door afstemming van actiefcentrum-, drager-, en solventeigenschappen
Promotor(en)
prof. Joris Thybaut, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Pascal Van Der Voort, vakgroep Chemie - dr. ir. Jeroen Lauwaert, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Christine Kirschhock (KU Leuven) - dr. ir. Jeroen Lauwaert (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Maarten Sabbe (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Igor I. Slowing (Iowa State University, Ames, USA) - prof. Joris Thybaut (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Pascal Van Der Voort (Vakgroep Chemie) - prof. Christophe Walgraeve (Vakgroep Groene Chemie en Technologie)

Korte beschrijving

Aldol reacties zijn koolstofkoppelingsreacties tussen twee carbonylverbindingen, welke op grote schaal worden gebruikt voor het synthetiseren van nieuwe organische moleculen met langere koolstofketens. Op dit moment worden de industriële aldolreacties typisch gekatalyseerd door homogene sterke basen. Ondanks hun adequate activiteit zijn deze katalysatoren gevaarlijk om te hanteren, vormen ze een milieurisico, en worden ze gedeactiveerd bij scheiding van de productstroom. In dit werk werd onderzoek verricht naar amine gefunctionaliseerde mesoporeuze silica-materialen, welke deze nadelen niet hebben. Specifiek werd de activiteit en stabiliteit van deze klasse van katalysatoren geoptimaliseerd door een rationeel katalysator ontwerp gebaseerd op een fundamenteel inzicht in de effecten van het solvent, actief centrum en de drager. Door het fundamentele karakter van de resultaten in dit werk kunnen de conclusies doorgetrokken worden naar industriële toepassing.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 17 september 2019, 16:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be