The influence of study interests and (non-)cognitive predictors on study choice and study achievement in Flemish higher education.

Promovendus/a
Stijn Schelfhout
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Experimentele Psychologie
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: prof. Wouter Duyck, Vakgroep Experimentele Psychologie (PP02) - Copromotor: prof. Filip De Fruyt, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (PP07)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Rudi De Raedt, Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05)

Praktisch

Wanneer
Maandag 23 september 2019, 10:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent