Reliability-Based Design for Robustness: Evaluation of Progressive Collapse in Concrete Structures Taking into Account Membrane Action

Promovendus/a
Didier Droogné
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies
Curriculum
Master of Science in Civil Engineering, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Betrouwbaarheidsgebaseerd ontwerp voor robuustheid: evaluatie van voortschrijdende instorting in betonconstructies rekening houdend met membraanwerking
Promotor(en)
prof. Robby Caspeele, vakgroep Bouwkundige Constructies - em. prof. Luc Taerwe, vakgroep Bouwkundige Constructies
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Fabio Biondini (Politecnico di Milano, Italy) - prof. Robby Caspeele (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Hans De Backer (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Bart De Pauw (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Jean-François Demonceau (Université de Liège) - prof. Alfred Strauss (Universität für Bodenkultur Wien, Austria) - em. prof. Luc Taerwe (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Ruben Van Coile (Vakgroep Bouwkundige Constructies)

Korte beschrijving

Constructieve veiligheid en robuustheid zijn twee bijzondere aandachtspunten geworden bij het ontwerp van bouwkundige constructies. De significante gevolgen gerelateerd aan enkele catastrofale instortingen in de voorbije decennia, hebben het belang van deze aspecten dan ook in de schijnwerpers geplaatst. Bovendien kan de huidige tendens tot verregaande optimalisatie van het constructief ontwerp en de trend om het bouwproces te versnellen resulteren in een robuustheidsreductie. Om de huidige ontwerprichtlijnen kritisch te analyseren worden numerieke modellen ontwikkeld waarmee ook de ontwikkeling van alternatieve draagwegen in gewapendbetonconstructies wordt onderzocht. Aan de hand van parameterstudies wordt aangetoond dat de huidige ontwerpregels voor robuustheid niet altijd bepalend zijn voor het ontwerp en voor sommige gevallen als inadequaat kunnen worden beschouwd. Om het stochastische karakter van materiaaleigenschappen in rekening te brengen en de constructieve veiligheid van gewapendbetonelementen te evalueren worden de ontwikkelde numerieke modellen gecombineerd met de zogenaamde ‘Latin hypercube’ simulatietechniek. Verder wordt een rekenprocedure ontwikkeld om de constructieve veiligheid en robuustheid te begroten van een gewapendbetonsysteem. Hierbij worden membraanwerking en structurele interacties binnen het systeem efficiënt in rekening gebracht door het systeem op te delen en verschillende structurele idealisatie toe te passen. Tenslotte worden er praktische aanbevelingen opgesteld om het ontwerp voor robuustheid te verbeteren.

Praktisch

Wanneer
Maandag 23 september 2019, 17:30
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be