Reward and motivational processes during performance monitoring: A psychophysiological approach

Promovendus/a
Davide Gheza
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Gilles Pourtois, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05) - Copromotor: Prof. dr. Chris Baeken, vakgroep Hoofd en Huid, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Maarten Vansteenkiste, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (PP07)

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 24 september 2019, 10:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent