The Right to Personal Autonomy Regarding Sex (Characteristics), Gender (Identity and/or Expression) and Sexual Orientation: towards an Inclusive Legal System

Promovendus/a
Pieter Cannoot
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht
Curriculum
Master of Laws in de rechten, UGent, 02-07-2014
Academische graad
Doctor in de Rechten
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Toon Moonen, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22) - Prof. dr. Eva Brems, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22)
Examencommissie
Prof. dr. Michel Tison, Voorzitter/Decaan - Prof. dr. Toon Moonen, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22) - Prof. dr. Eva Brems, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22) - Prof. dr. Isabelle Rorive, ULB - Prof. dr. Liesbet Stevens, KULeuven - Dr. Marjolein Van Den Brink, Universiteit Utrecht - Prof. dr. Joz Motmans, Vakgroep Talen en Culturen (LW21) - Prof. dr. Johan Vande Lanotte, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22) - Prof. dr. Gerd Verschelden, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21)

Korte beschrijving

Dit proefschrift onderzoekt of een wettelijk kader gebaseerd op (de grondwettelijke erkenning van een recht op) persoonlijke autonomie met betrekking tot geslacht(skenmerken), gender(identiteit/expressie) en seksuele geaardheid de rechtspositie van LHBTIQ+ personen zou verbeteren. Het gaat daarbij in eerste instantie in op de vraag in hoeverre het huidige rechtskader de rechten van seksuele minderheden erkent, beschermt en vervult en hoe mogelijke lacunes in de rechtsbescherming kunnen worden aangepakt. Specifieke aandacht wordt daarnaast ook besteed aan de mogelijke rol en waarde van het grondwettelijk recht in dit debat. Het onderzoek hanteert België als illustratie van een gestereotypeerd Westers nationaal rechtsstelsel. This doctoral dissertation studies whether a legal framework based on (the recognition of a right to) personal autonomy regarding sex (characteristics), gender (identity/expression) and sexual orientation would enhance the legal status of LGBTIQ+ persons. In this regard, it not only addresses the question to what extent the present legal framework recognises, protects and fulfils the rights of sexual minorities and how potential gaps in legal protection could be tackled. Specific attention is also given to the possible role and value of constitutional law in this debate. The dissertation makes use of the Belgian legal order as an illustration of a stereotyped Western national legal system.

Praktisch

Wanneer
Maandag 30 september 2019, 17:00
Waar
Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent
Aanwezigheid registreren
https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/DefenceCannoot

U wordt vriendelijk verzocht om uw aanwezigheid te bevestigen tegen uiterlijk 25/09/2019 via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/DefenceCannoot You are kindly requested to confirm your presence at the latest by 25/09/2019 via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/DefenceCannoot