Towards a Molecular Level Understanding of Active Sites for Catalysis and the Interactions with Solvents in Zirconium Based Metal-Organic Frameworks at Operating Conditions

Promovendus/a
Chiara Caratelli
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Fysica
Curriculum
Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, Università degli Studi Firenze, Italië, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Moleculair inzicht in de actieve sites voor katalyse en de interactie met solventen in zirconiumgebaseerde metaal-organische roosters bij procescondities
Promotor(en)
prof. Veronique Van Speybroeck, vakgroep Toegepaste Fysica
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Rob Ameloot (KU Leuven) - prof. Evert Jan Meijer (Universiteit van Amsterdam, Nederland) - prof. Pascal Van Der Voort (vakgroep Chemie) - prof. Veronique Van Speybroeck (vakgroep Toegepaste Fysica) - prof. Toon Verstraelen (vakgroep Fysica en Sterrenkunde)

Korte beschrijving

Metaal-Organische-Roosters (MOFs) vormen een bijzondere klasse van hybride nanoporeuze materialen die opgebouwd zijn uit inorganische bouwblokken verbonden met organische linkers. Hun hoge porositeit en de eigenschap dat ze metalen bevatten maakt hen zeer geschikt als katalysator. In de meeste gevallen moeten hiervoor defecten worden geïntroduceerd, zoals ontbreken van linkers, waardoor de metaalsites toegankelijker worden voor reactanten. Het is evident dat experimentele karakterisatie van de defect structuren zeer gecompliceerd is, en dat moleculaire modellering hier een perfecte techniek inhoudt om de defect sites te analyseren en zelfs om aan te sturen waar en welke defecten er moeten worden gegenereerd om bepaalde katalytische eigenschappen te bekomen. In deze doctoraatsthesis staat een computationele studie en UiO-66 als MOF materiaal centraal. De keuze van het materiaal is niet toevallig: de thermische, chemische en mechanische stabiliteit van UIO-66 is exceptioneel hoog. De computationele technieken die in de thesis aan bod komen zijn vooral gebaseerd op geavanceerde moleculaire dynamica om de reactie versneld te kunnen volgen bij operationele condities. Hierbij wordt ook solvent gemodelleerd die de poriën vult in de nanoporeuze materialen en waarvan hun invloed op de reactiviteit een belangrijk item is dat in nauwe samenwerking met experimentele partners kan bestudeerd worden.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 2 oktober 2019, 16:30
Waar
vergaderzaal 2.3 August Vermeylen, Het Pand, tweede verdieping, Onderbergen 1, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be