Measuring and promoting self-regulated learning of upper-primary school students: A study on the effectiveness of a school-wide teacher professional development program

Promovendus/a
Sofie Heirweg
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Onderwijskunde
Academische graad
Doctor in de Pedagogische Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Hilde Van Keer, vakgroep Onderwijskunde (PP06) - Copromotor: Prof. dr. Geert Devos, vakgroep Onderwijskunde (PP06)
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Maarten Vansteenkiste, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (PP07)

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 8 oktober 2019, 14:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent