Tales of the post-plantation. Unlikely protagonists in modern Philippine banana history

Promovendus/a
Robin Thiers
Faculteit
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies
Academische graad
Doctor in de Politieke Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Vertellingen van de post-plantage. Onwaarschijnlijke protagonisten in de geschiedenis van de moderne Filipijnse bananensector
Promotor(en)
Prof. Dr. Jeroen Adam

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 8 oktober 2019, 17:00
Waar
Filmplateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent