Low-Temperature Processed Thin Films of Second-Order Nonlinear Optical Materials for Silicon Nitride Photonic Integrated Circuits

Promovendus/a
Artur Hermans
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
European Master of Science in Photonics, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Dunne filmen van tweede-orde-niet-lineaire optische materialen verwerkt bij lage temperaturen voor geïntegreerde fotonische schakelingen in siliciumnitride
Promotor(en)
prof. Roel Baets, vakgroep Informatietechnologie - Stéphane Clemmen, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Roel Baets (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Jeroen Beeckman (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Klaus-Jochen Boller (Universiteit Twente, the Netherlands) - prof. Stéphane Clemmen (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Christophe Detavernier (Vakgroep Vastestofwetenschappen) - prof. Goery Genty (Tampere University of Technology, Finland) - prof. Jan Genoe (KU Leuven) - prof. Dries Van Thourhout (Vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

Dankzij de integratie van enorme hoeveelheden elektronische componenten op kleine chips zijn computers, smartphones en digitale huishoudtoestellen een integraal deel van ons leven. Ook voor optische toestellen is deze integratietendens gaande. De voordelen van integratie zijn talrijk: toestellen kunnen kleiner, goedkoper en energie-efficiënter gemaakt worden. Geïntegreerde optische toestellen vinden hun toepassing in bijvoorbeeld de tele- en datacomindustrie, bio- en gassensoren, beeldschermtechnologie en artificiële intelligentie. Een veelgebruikt materiaal voor het maken van geïntegreerde fotonische schakelingen is siliciumnitride. Siliciumnitride is een uitstekend materiaal voor het geleiden van licht en is compatibel met de fabricatieprocessen van de micro-elektronica, maar het is een eerder schamel materiaal wat betreft tweede-orde-niet-lineaire optische effecten. Materialen met een sterke tweede-orde-niet-lineariteit zijn nuttig voor het maken van bijvoorbeeld elektro-optische modulatoren, optische parametrische oscillatoren en kwantumlichtbronnen. Dit doctoraatsonderzoek concentreerde zich op het ontwikkelen en karakteriseren van tweede-orde-niet-lineaire materialen die met siliciumnitride fotonische schakelingen kunnen geïntegreerd worden. De materialen werden verwerkt bij lage temperaturen, hetgeen hun integratie bovenop elektronische schakelingen mogelijk maakt zonder deze te beschadigen. De bestudeerde materialen zijn ABC-type nanolaminaten, zinkoxide, zinksulfide en N-benzyl-2-methyl-4-nitroaniline. Hun tweede-orde-niet-lineariteit werd gemeten in frequentieverdubbelingsexperimenten. Ook geïntegreerde ringmodulatoren werden gerealiseerd door siliciumnitride golfgeleiders te bedekken met zinkoxide of zinksulfide dunne filmen.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 10 oktober 2019, 16:30
Waar
leslokaal 1.1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be