4π Raman Microscopy

Promovendus/a
Alejandro Diaz Tormo
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
European Master of Science in Photonics, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
4π-ramanmicroscopie
Promotor(en)
prof. Nicolas Le Thomas, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Roel Baets (Vakgroep Informatietechnologie) - dr. ir. Didier Beghuin (Lambda-X Belgium, Nijvel) - prof. Filip Beunis (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Simon-Pierre Gorza (Université libre de Bruxelles) - prof. Wolfgang Langbein (Cardiff University, United Kingdom) - prof. Nicolas Le Thomas (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Iwan Moreels (Vakgroep Chemie) - prof. Andre Skirtach (Vakgroep Biotechnologie)

Korte beschrijving

Tot 1992 konden microscopen alleen licht focussen in het transversale vlak, maar niet in de richting van voortplanting. Dat jaar was het experimenteel bewezen dat de spotgrootte verder langs de optische as kon worden gereduceerd door niet een, maar twee objectieve objectieven tegelijkertijd te gebruiken. Dit resulteert is een resolutie die tot zeven maal beter is dan de conventionele resolutie. Er kan een bijna sferische spot met een typische diameter van 100-150 nm worden verkregen. Deze techniek wordt 4π-microscopie genoemd omdat deze de theoretische maximale ruimtehoek van de microscoop vergroot, voor zowel lichtexcitatie als -collectie, van 2π tot 4π steradialen. 4π-microscopie wordt reeds lang gebruikt om de optische resolutie in fluorescentiemicroscopie te verbeteren. De benadering is echter niet beperkt tot fluorescentiemicroscopie —we demonstreren in dit proefschrift dat het vergelijkbare voordelen kan bieden voor Raman-microscopie. We ontwikkelden een 4π Raman-microscoop met betere ruimtelijke resolutie en een verbeterd Raman-signaal in vergelijking met standaard spontane Ramanmicroscopie.

Praktisch

Wanneer
Maandag 21 oktober 2019, 11:00
Waar
vergaderzaal Yves Chauvin, gebouw Industriële Scheikunde, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be