First Principles Based Modeling of Pyrolysis of Cycloalkanes

Promovendus/a
Muralikrishna Khandavilli
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Technology (in Chemical Engineering), Indian Institute of Technology Bombay, India, 2001
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Kevin Van Geem, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Guy Marin, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - dr. Hans-Heinrich Carstensen (Universidad de Zaragoza, Spain) - prof. Olivier Herbinet (Université de Lorraine, Nancy, France) - prof. Guy Marin (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Marie-Françoise Reyniers (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Maarten Sabbe (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Luc-Sy Tran (Université de Lille, France) - prof. Kevin Van Geem (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Dit doctoraat is relevant voor de productie van chemicaliën afgeleid van hernieuwbare grondstoffen zoals hout, biogas, enz. Belangrijke chemicaliën zoals ethyleen kunnen geproduceerd worden uit van biomassa afgeleide voedingen door pyrolyseprocessen zoals stoomkraken. Cycloalkanen, wiens pyrolyse-eigenschappen minder gekend zijn vergeleken met (on)vertakte alkanen, maken een belangrijk deel uit van uit biomassa afgeleide grondstoffen. De pyrolyse van deze cycloalkanen is het centraal thema van dit proefschrift. Gedetailleerd fundamenteel kinetisch modelleren werd toegepast op de pyrolyse van cyclopentaan, cyclohexaan, methylcyclohexaan en ethylcyclohexaan, bovenop enkele lichte alkanen. Het corresponderend reactiemechanisme werd automatisch gegenereerd aan de hand van het reactienetwerkgenereringscomputerprogramma ‘Genesys’. De snelheidscoëfficiënten zijn afgeleid van kwantumchemische berekeningen. Het verkregen kinetisch model werd gevalideerd gebruik makende van eigen en externe experimentele data. Dit liet toe een wijd bereik aan condities te overspannen. Het kinetisch model van Genesys werd vergeleken met veel gebruikte modellen uit de literatuur waarbij de erin voorkomende kinetische parameters voor alle voedingen waren aangepast aan experimentele productendistributies. Er werd aangetoond dat het ab initio Genesys-model even goed of beter presteert en dit zonder de minste aanpassing van de kinetische parameters. Dit toont aan dat automatisch gegenereerde elementaire reactiemechanismen met snelheidscoëfficiënten afgeleid uit kwantumchemische berekeningen kunnen concurreren met populaire geoptimaliseerde modellen.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 22 oktober 2019, 15:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be