Interactions between Fusarium mycotoxins and cytochrome P450 drug metabolizing enzymes in a porcine animal model

Promovendus/a
Wim Schelstraete
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie
Curriculum
Wim Schelstraete werd geboren op 11 juni 1992 in Gent. Na het beëindigen van het algemeen secundair onderwijs aan het Sint-Gertrudis College in Wetteren, richting wetenschappen-wiskunde, startte hij in 2010 met de studies farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Gent. In 2015 behaalde hij het diploma van Master of Science in de Geneesmiddelen-ontwikkeling met de grootste onderscheiding. In oktober 2015 begon hij als doctoraatsbursaal aan de vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Dit vierjarig project met als onderwerp “De interactie tussen mycotoxinen en biotransformerende enzymen”, werd gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent (BOF). Wim Schelstraete is auteur en medeauteur van meerdere wetenschappelijke publicaties, gaf presentaties op verschillende nationale en internationale congressen en begeleidde masterstudenten van de Faculteiten Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen bij het voltooien van hun thesis. Tot slot vervolledigde hij in 2019 het trainingsprogramma van de Doctoral Schools of Life Sciences and Medicine van de Universiteit Gent.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. S. Croubels Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. Dr. M. Devreese Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. dr. L. Vanhaecke Voorzitter van de examencommissie Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. dr. P. Annaert Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, KU Leuven Dr. M. De Boevre Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, UGent Prof. dr. D. Deforce Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, UGent Prof. dr. A. Vermeulen Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, UGent Johnson & Johnson, Beerse

Korte beschrijving

Mycotoxinen behoren tot een structureel diverse groep van secundaire metabolieten geproduceerd door verschillende schimmels. Schimmels van het geslacht Fusarium contamineren frequent voedsel bestemd voor humane en dierlijke consumptie door de productie van verschillende toxines zoals zearalenone (ZEN), deoxynivalenol (DON), T-2 toxine (T-2), en de fumonisines. Na ingestie van gecontamineerd voedsel of voeder kunnen deze mycotoxinen dezelfde absorptie, distributie, metabolisme en excretie (ADME) processen ondergaan als geneesmiddelen. Cytochroom P450 (CYP450) enzymen die voornamelijk aanwezig zijn in de darm en lever spelen een sleutelrol in de biotransformatie van lichaamsvreemde stoffen. Net als geneesmiddelen, kunnen mycotoxinen substraten, inhibitoren of inductoren zijn van deze CYP450 enzymen en bijgevolg aan de basis liggen van interacties met substraat geneesmiddelen. Een beperkt aantal studies heeft aangetoond dat mycotoxinen in staat zijn de expressie en/of de activiteit van CYP450 enzymen te wijzigen in de rat, konijn, kip evenals het varken. Aangezien deze toxinen de activiteit van CYP450 kunnen moduleren door regulatie of door directe inhibitie, werd de hypothese vooropgesteld dat ze kunnen leiden tot een verandering in de ADME-processen en dus farmacokinetiek van substraat geneesmiddelen. Het conventionele varken kan voor dit doeleinde aanzien worden als een geschikt diermodel, aangezien het vaak de meest gevoelige diersoort is ten aanzien van de effecten van mycotoxinen en het bovendien meer en meer wordt vooropgesteld als een geschikter diermodel voor de mens in vergelijking met knaagdieren en andere niet-knaagdier soorten.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 23 oktober 2019, 16:00
Waar
Auditorium D, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 10 oktober 2019 op gsm. nr. 0476 61 90 23 of per e-mail aan Wim.Schelstraete@ugent.be