The interpreter in the limelight: an investigation into the personality and cognitive profile of interpreters and interpreter students

Promovendus/a
Alexandra Rosiers
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Curriculum
Licentiaat in de Vertaalkunde, optie Tolk (Erasmushogeschool Brussel, 2007)
Academische graad
Doctor in de vertaalwetenschap
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. June Eyckmans, LW22 - Prof. dr. Hildegard Vermeiren, LW22
Examencommissie
Prof. dr. Marleen Van Peteghem, LW06

Praktisch

Wanneer
Woensdag 13 november 2019, 15:00
Waar
Auditorium Vandenhove (Paviljoen Charles Vandenhove), Rozier 1, 9000 Gent