Collaborative Authorship in Twelfth-Century Latin Literature: A Stylometric Approach to Gender, Synergy and Authority

Promovendus/a
Jeroen De Gussem
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Letterkunde
Interdisciplinair doctoraat
Vakgroep Geschiedenis (LW03)
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit Antwerpen
Curriculum
Master of Arts in de taal- en letterkunde - Engels - Latijn (UGent, 2015)
Academische graad
Doctor in de letterkunde en in de geschiedenis
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Jeroen Deploige, LW03 - Prof. dr. Wim Verbaal, LW07 - Prof. dr. Mike Kestemont, Universiteit Antwerpen
Examencommissie
Prof. dr. Marc Boone, LW03

Praktisch

Wanneer
Zaterdag 16 november 2019, 15:00
Waar
Auditorium Vandenhove (Paviljoen Charles Vandenhove), Rozier 1, 9000 Gent