Fluid-Structure Interaction Simulations of Wind Turbines with Composite Blades

Promovendus/a
Gilberto Santo
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Politecnico di Bari, Italië, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Fluïdum-structuur-interactiesimulaties van windturbines met composietbladen
Promotor(en)
prof. Joris Degroote, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen - prof. Wim Van Paepegem, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Grégory Coussement (Université de Mons) - prof. Joris Degroote (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Dieter Fauconnier (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Peter Troch (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Jeroen van Beeck (von Karman Instituut, Sint-Genesius-Rode & Vrije Universiteit Brussel) - prof. Wim Van Paepegem (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Windenergie is een snel groeiende energiebron. Om zoveel mogelijk energie te benutten en de kost te minimaliseren is er een tendens om de afmetingen van rotoren te maximaliseren. Bijgevolg worden de bladen langer en smaller, waardoor vervormingen onder normale werking vergroten. Deze bladen worden gemaakt in composietmaterialen, waarvan geweten is dat ze hoge sterkte over gewicht ratio's bezitten. De bladvervormingen veranderen de aerodynamische prestaties en belastingen, die op hun beurt aanleiding geven tot andere vervormingen. Dit resulteert in een wisselwerking tussen de luchtstroming en stucturele dynamica, wat ook wel bekend staat als "fluïdum-structuurinteractie" (FSI)of "aero-elasticiteit". Er wordt steeds meer onderzoek gedaan om het aeroelastische gedrag van windturbinebladen te voorspellen om hun ontwerp te verbeteren en hun operationele levensduur te verlengen. In dit werk worden een aerodynamische en een structurele simulatiecodes gekoppeld om een FSI simulatie te bekomen van de te analyseren windturbine. De atmosferische grenslaag is inbegrepen in tegenstelling tot de meeste literatuur. Verschillende simulaties worden uitgevoerd, waarbij onvervormbare en flexibele bladen worden vergeleken, een windafwijking wordt geïntroduceerd en ook windvlagen worden overwogen.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 20 november 2019, 16:00
Waar
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be