Approximate Numerical Solution Strategies for Dynamic Optimization and Optimal Control Problems

Promovendus/a
Tom Lefebvre
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master of Science in Electromechanical Engineering— afstudeerrichting Control Engineering and Automation, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Benaderende numerieke oplossingsstrategieën voor dynamische optimaliserings- en optimalecontroleproblemen
Promotor(en)
prof. Guillaume Crevecoeur, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen - prof. Frederik De Belie, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - prof. Guillaume Crevecoeur (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Frederik De Belie (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Tom Dhaene (Vakgroep Informatietechnologie) - dr. ir. Arash Farnam (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Aleksandra Pizurica (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Jan Swevers (KU Leuven) - prof. Roland Toth (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands)

Korte beschrijving

Controle verwijst naar het proces waarbij acties worden toegepast op een dynamisch systeem ten einde een toekomstig doel te bereiken. Optimale controle verwijst naar controle processen die hun acties zodanig selecteren dat daarenboven ook een geaccumuleerde kost wordt geminimaliseerd. Het spreekt voor zich dat regeltechnische applicaties er doorgaans bij gebaat zijn de tweede strategie te hanteren. Deze laat immers toe om niet alleen het gestelde doel te behalen maar dit tevens op de energie zuinigste, efficientste of snelste manier. De haalbaarheid van dergelijke controle wordt gedicteerd door twee afzonderlijke aspecten. Enerzijds is er de numerieke optimalisatie. Eenvoudige gesteld wordt iteratief het systeem ettelijke malen gesimuleerd zodanig de invloed van de huidige controle te taxeren en gevoeglijk aan te passen alvorens de volgende iteratie op te starten. Anderzijds is er het model dat gehanteerd wordt om de dynamische systeem respons te simuleren. De laatste decennia heeft de wetenschappelijke gemeenschap zich voornamelijk toegespitst op het eerste aspect. Met dit doctoraatswerk werd beoogd nieuwe numerieke strategieën te ontwikkelen die inspelen op model gerelateerde uitdagingen die een generieke toepassing van het optimale controle raamwerk verder in de weg staan. Hiervoor werden met name drie generieke problemen behandeld waarvoor telkens een algoritmische oplossing werd uitgewerkt.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 20 november 2019, 17:00
Waar
leslokaal Rudolf E. Richter, gebouw Regeltechniek, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 913, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be