The impact of preceding and immediate valence signals on response selection in cognitive tasks

Promovendus/a
Vincentius Hoofs
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Experimentele Psychologie
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Ruth Krebs, vakgroep Experimentele Psychologie (PP02) - Copromotor: Prof. dr. Nico Böhler, vakgroep Experimentele Psychologie (PP02)
Examencommissie
Voorzitter examencommissie: Prof. dr. Jan De Houwer, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05)

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 22 november 2019, 14:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent