Towards development of intensive farming of the European brown shrimp (Crangon crangon) and exploration of its virome.

Promovendus/a
Benigna Van Eynde
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plant en Gewas
Curriculum
Master of science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie (2014, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Guy Smagghe (BW21 )- Dr. Daan Delbare (ILVO) - Dr. Olivier Christiaens (BW21)

Praktisch

Wanneer
Woensdag 4 december 2019, 16:00
Waar
E3 Auditorium (E1.015), Coupure links 653, 9000 Gent