Plasma Polymerization of Cyclopropylamine at Sub-Atmospheric Pressure on Flat Films and Nanofibrous Surfaces for Tissue Engineering Applications

Promovendus/a
Ke Vin Chan
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Fysica
Curriculum
Master of Engineering in Biomedical Engineering, University of Sheffield, Verenigd Koninkrijk, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Plasmapolymerisatie van cyclopropylamine bij subatmosfeerdruk op vlakke substraten en nanovezelmatten voor weefselregeneratiedoeleinden
Promotor(en)
prof. Nathalie De Geyter, vakgroep Toegepaste Fysica
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Nathalie De Geyter (Vakgroep Toegepaste Fysica) - prof. Heidi Declercq (Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens) - prof. Peter Dubruel (Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) - dr. Rouba Ghobeira (Vakgroep Toegepaste Fysica) - prof. Christophe Leys (Vakgroep Toegepaste Fysica) - prof. Damien Thiry (Université de Mons)

Korte beschrijving

Het eerste deel van deze thesis bevat informatie over de afzetting van dunne plasma aminorijke polymeer laag (PPF) op een UHMWPE, hierbij wordt gebruik gemaakt van cyclopropylamine (CPA) als monomeer en argon gas. De afgezette films werden onderzocht door middel van de Yasuda parameter (W/FM), als schaalfactor, om dit om het effect op de chemische en fysische eigenschappen te bestuderen. De gasstroom, de ontladingssterkte en afzettingstijd handen invloed op de ent-efficiëntie van NH2/H alsook op de selectiviteit van amino (NH2/N). Ook werd het effect van luchtvochtigheid op de afgezette films onderzocht. Zo werd onder andere het staal onder gedompeld in water, waardoor er fysische degradatie werd geconstateerd. Ondanks dit bleef de aminorijke laag op het staal een sterk verbeterde celadhesie hebben, en dit zonder enige indicatie van cytotoxiciteit aanwezig was. Tijdens dit voorgaande onderzoek werden bovendien de optimale afzettingsparameter onderzocht. Deze parameters werden vervolgens gebruikt om aminorijke PPFs af te zetten op PCL nanovezels. De cyto-comptabiliteit van de nanovezels verbeterde ook tijdens deze behandeling. Op de basis van alle waargenomen resultaten kan er geconcludeerd worden dat er op de PPFs met een aanvaarbare concentratie van functionele aminogroepen kunnen afgezet worden op polymeer films alsook op nanovezels.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 5 december 2019, 14:00
Waar
auditorium Grondmechanica, gebouw Grondmechanica, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 68, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be