Conceptualising, measuring and developing parent-teacher communication competences: Clinical simulations in teacher education

Promovendus/a
Karen De Coninck
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Onderwijskunde
Academische graad
Doctor in de Pedagogische Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: prof. dr. Ruben Vanderlinde, vakgroep Onderwijskunde (PP06)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Robert Hartsuiker, vakgroep Experimentele Psychologie (PP02)

Praktisch

Wanneer
Woensdag 11 december 2019, 16:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent