Evaluation of different innovative bacterins against Mycoplasma hyopneumoniae

Promovendus/a
Anneleen Matthijs
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde
Curriculum
Anneleen Matthijs werd geboren op 16 januari 1991 in Dendermonde. Na het beëindigen van het secundair onderwijs, richting Latijn-Wetenschappen, begon ze in 2009 met de studies Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. In 2015 studeerde ze af als dierenarts (optie Varken, Pluimvee en Konijn) met grote onderscheiding. Direct daarna trad ze in dienst als doctoraatsbursaal op het Europees Horizon 2020 project SAPHIR (Strengthening Animal Production and Health through the Immune Response) op de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde aan de Faculteit Diergeneeskunde, UGent. Het onderzoek gebeurde in samenwerking met de vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten van de Faculteit Diergeneeskunde. Ze legde zich toe op de ontwikkeling van innovatieve vaccins tegen Mycoplasma hyopneumoniae bij varkens. Naast haar onderzoek was ze betrokken in onderwijsactiviteiten voor 2de en 3de masterstudenten Diergeneeskunde en voerde ze bedrijfsbezoeken uit voor de Buitenpraktijk Varken. In 2017 startte ze met het postgraduaat programma Vakdierenarts Varken aan de UGent, wat ze in 2019 afrondde met grote onderscheiding. Anneleen Matthijs is (co)-auteur van meerdere publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en presenteerde haar werk op verschillende (inter)nationale congressen.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Dominiek Maes Prof. dr. Freddy Haesebrouck Dr. Filip Boyen Ugent- Faculteit Diergeneeskunde
Examencommissie
Prof. dr. Hans Nauwynck Voorzitter van de examencommissie, Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie, Faculteit Diergeneeskunde, UGent Dr. Bart Pardon Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, UGent Dr. Bert Devriendt Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie, Faculteit Diergeneeskunde, UGent Mevr. Tamara Vandersmissen Dierenarts Gezondheidszorg Varkens, Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen, Torhout Prof. dr. Joachim Frey Institute of Veterinary Bacteriology, Vetsuisse Faculty, Zwitserland

Korte beschrijving

Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae) is het primaire agens van enzoötische pneumonie bij varkens en speelt een voorname rol in het porcien respiratoir ziektecomplex. Infecties met M. hyopneumoniae veroorzaken wereldwijd immense economische verliezen in de varkenshouderij, mede door een slechtere dagelijkse groei, hogere voederconversie en een verhoogd medicatiegebruik. Vaccinatie met commerciële bacterin vaccins wordt wereldwijd toegepast om M. hyopneumoniae te bestrijden. Deze vaccins zijn meestal geformuleerd met de laagvirulente J stam en adjuvantia zoals aluminium hydroxide, carbomeer, minerale olie of biodegradeerbare olie. Hoewel vaccinatie op veel bedrijven rendabel is, kunnen de huidig beschikbare vaccins kolonisatie en transmissie van de kiem niet voorkomen, en bieden ze slechts gedeeltelijke bescherming tegen klinische symptomen en longletsels. Onderzoek naar nieuwe M. hyopneumoniae vaccins die de uitkomst van vaccinatie kunnen verbeteren, is voortdurend aan de gang, maar tot dusver kon nog geen grote vooruitgang geboekt worden. Dit proefschrift had daarom als doel om nieuwe M. hyopneumoniae bacterin vaccins geformuleerd met de hoog virulente stam F7.2C en verschillende adjuvans combinaties te karakteriseren in termen van veiligheid, opgewekte immuun responsen en mate van bescherming na experimentele infectie in varkens.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 12 december 2019, 17:00
Waar
Auditorium B, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 4 december 2019 via het tel. nr. 0498.81.02.75 of per e-mail op Anneleen.Matthijs@UGent.be.