On-farm control measures against Salmonella Typhimurium infections in pigs - focus on vaccination with an attenuated vaccine and the application of a probiotic feed additive

Promovendus/a
Linda Peeters
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde
Curriculum
Linda Peeters werd geboren op 8 juli 1989 te Venlo, Nederland. Na het behalen van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) diploma aan het “Blariacumcollege” in Venlo startte ze met de studie Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. In 2014 studeerde ze af als dierenarts in het masterprogramma landbouwhuisdieren/veterinaire volksgezondheid aan de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht. In december 2014 startte ze haar doctoraatsonderzoek bij de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde aan de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Gent. Het doctoraatsonderzoek richtte zich op controlemaatregelen tegen Salmonella Typhimurium infecties bij varkens en werd gesubsidieerd door de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het contract [SUSALVAC; RT14/3]. Linda is (co-)auteur van verschillende publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften en nam actief deel aan verschillende nationale en internationale congressen, waar ze de resultaten van haar doctoraatsonderzoek presenteerde. Daarnaast gaf ze les en begeleidde ze verschillende bachelor- en masterstudenten. Momenteel werkt Linda als varkensdierenarts bij de Sector Varken van Royal GD in Deventer, Nederland. Ook is ze resident van het European college of Porcine Health Management.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. D. Maes Prof. dr. J. Dewulf Dr. F. Boyen Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. dr. G. Janssens Voorzitter van de examencommissie Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. dr. F. Pasmans Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. dr. S. Gabriêl Faculteit Diergeneeskunde, UGent Dr. N. Botteldoorn DGZ Vlaanderen Dr. G. Rasschaert ILVO - Technologie en Voeding Dr. P. van der Wolf Ceva Santé Animale B.V.

Korte beschrijving

Salmonella Typhimurium infecties bij varkens vormen een belangrijk risico voor humane salmonellose. Het wordt aangenomen dat de meeste humane Salmonella infecties voedsel-gerelateerd zijn. Dit benadrukt het belang van de voedselveiligheid van varkensproducten. Volgens het “van boerderij tot bord” of “productie tot consumptie” model moeten alle onderdelen van de varkensproductieketen (o.a. het varkensbedrijf, het slachthuis, de retail en de keuken van de consument) in acht genomen worden om het potentiele risico van Salmonella te verminderen. Deze thesis focuste op vaccinatie met een geattenueerd vaccin en de toepassing van een probioticum als voederadditief. De algemene doelstelling was om wetenschappelijk bewijs te leveren dat gebruikt kan worden om de controle van Salmonella Typhimurium infecties op bedrijfsniveau te optimaliseren.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 17 december 2019, 17:00
Waar
Auditorium A, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 7 december 2019 op telefoonnummer +31 (0)651802104 of per e-mail op linda.peeters@ugent.be