It’s about time: Rapid detection and susceptibility testing of Pasteurellaceae causing respiratory disease in cattle by MALDI-TOF MS

Promovendus/a
Laura Van Driessche
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren
Curriculum
Laura Van Driessche werd geboren op 21 januari 1990 te Kortrijk. Na het beëindigen van het secundair onderwijs, richting Wetenschappen-Wiskunde, startte ze in 2008 met de studies Diergeneeskunde aan de universiteit Gent. In 2014 behaalde ze het diploma van dierenarts (optie Herkauwers) met onderscheiding. Onmiddellijk na afstuderen trad ze in dienst bij de vakgroep Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren op de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke als doctoraatstudent. In januari 2016 kreeg Laura een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO, 1S52616N). Zij legde zich toe op de inwendige ziekten en gezondheidszorg van herkauwers en stond, naast dienstverlening voor de kliniek, mee in voor het klinische onderwijs aan en begeleiden van schrijfopdrachten van master studenten. Daarnaast was zij betrokken bij diverse projecten inzake de diagnostiek van luchtweginfecties bij rundvee in België en buurlanden. Laura is (mede)auteur van meerdere publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en was meermaals spreker op (inter)nationale congressen.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Dr. Bart Pardon Dr. Filip Boyen Prof. dr. Piet Deprez Faculteit Diergeneeskunde UGent
Examencommissie
Prof. dr. F. Pasmans Voorzitter van de examencommissie, Veterinaire bacteriologie en mycologie, Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. dr. J. Dewulf Veterinaire epidemiologie, Faculteit Diergeneeskunde, UGent Dr. B. Catry Diensthoofd zorginfecties en antibioticumresistentie, Sciensano, Brussel Dr. P.-J. Ceyssens Diensthoofd antibiotica en resistentie, Sciensano, Brussel Dr. E. Van Braeckel Diensthoofd respiratoire infecties en mucoviscidose, UZ Gent J. Callens Regiodierenarts herkauwergezondheidszorg, Dierengezondheidszorg Vlaanderen, Torhout

Korte beschrijving

Luchtweginfecties, waarnaar verwezen wordt bij runderen met de term ‘Bovine respiratory disease (BRD)’ hebben wereldwijd een enorme economische impact op verschillende rundvee productiesystemen. Ze zijn ook de hoofdoorzaak van antibioticumgebruik wat bijdraagt aan de problematiek van antibioticumresistentie bij mens en dier. De kritiek op de veelvuldig gebruikte empirische groepsbehandelingen met antibiotica, zonder onderbouwing door laboratoriumdiagnostiek, neemt dan ook toe. Een verandering van een empirische groepsbehandeling naar een meer rationele individuele behandeling, op basis van microbiologische resultaten, lijkt dan ook de logische weg. Nochtans is er bij dierenartsen en veehouders een grote (drempel)vrees bij deze verandering, waarbij belangrijke productieverliezen en dierenwelzijnsproblemen zouden kunnen ontstaan. Als grootste hinderpaal om in de praktijk te kunnen kiezen voor smalspectrum producten, met een beperkter belang voor de humane geneeskunde, wordt de tijd tussen het insturen van de stalen en het bekomen van een antimicrobiële gevoeligheidsbepaling (antibiogram) als belangrijkste argument aangehaald. Inderdaad, op dit moment duurt het verkrijgen van een antibiogram om de selectie van het antibioticum te sturen minimaal 2 dagen en meestal langer. Er is een duidelijke nood aan snelle en goedkope diagnostische technieken om deze belangrijke hindernis te overkomen. In de humane geneeskunde wordt MALDI-TOF MS voorgesteld als een betrouwbaar diagnostisch middel voor snelle identificatie en gevoeligheidsbepaling. Het doel van dit onderzoek was dan ook om nieuwe toepassingen van MALDI-TOF MS in de diergeneeskunde te vinden, specifiek voor Pasteurellaceae die luchtweginfecties bij runderen veroorzaken.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 18 december 2019, 17:00
Waar
Auditorium A, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 5 december 2019 op tel. nr. 09 264 7579 of per e-mail op laura.vandriessche@UGent.be of contactme@lauravandriessche.com