Distributed On-Body Exposimeter for Characterization of Electromagnetic Fields and Human Absorption Due to New Telecommunication Systems

Promovendus/a
Reza Aminzadeh
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in Electrical Engineering (Digital Electronics), Sharif University of Technology, Teheran, Iran, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Op het lichaam gedistribueerde stralingsmeter voor de bepaling van elektromagnetische velden en absorptie door nieuwe telecommunicatiesystemen
Promotor(en)
prof. Wout Joseph, vakgroep Informatietechnologie - prof. Luc Martens, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter Prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Herbert De Smet (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Wout Joseph (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Luc Martens (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Martin Röösli (Swiss Tropical and Public Health Institute, Bazel, Switzerland) - prof. Johan Stiens (Vrije Universiteit Brussel) - prof. Arno Thielens (Vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

De stijging van het aantal radiofrequente (RF) elektromagnetische bronnen en technologieën zorgt voor een groeiende bezorgdheid over mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van menselijke blootstelling aan RF straling. Om deze gezondheidseffecten tegen te gaan, zijn basisrestricities gedefinieerd, bv. in termen van de specifieke absorptie ratio (SAR) en referentieniveaus om menselijke blootstelling aan RF elektromagnetische velden te limiteren. Omdat SAR niet rechtstreeks kan gemeten worden, wordt de invallende vermogensdichtheid gemeten. Dit gebeurt met persoonlijke blootstellingsmeters in de verschillende telecommunicatiebanden. Onderzoek heeft echter aangetoond dat metingen met persoonlijke blootstellingsmeters onderhevig zijn aan grote meetonzekerheden. Om deze te verlagen, ontwierpen en kalibreerden we een gedistribueerde multiband blootstellingmeter gedragen op het lichaam (BWDM). Daarenboven stelden we een kalibratiemeting voor die de drager toelaat om rechtstreeks de SAR uitgemiddeld over het gehele lichaam (SARwb) uit te meten in verschillende frequentiebanden gebruikmakende van de BWDM. Daarnaast, stelden we het concept van een mm-golf persoonlijke blootstellingsmeter voor, gebruikmakend van een beperkt aantal draagbare antennes. Dit concept werd ontwikkeld in het kader van de bepaling van persoonlijke blootstelling aan 5G in diffuse binnenomgevingen. Tenslotte werden de on-body draadloze kanalen op 900 MHz en 60 GHz bestudeerd en werden kanaalsmodellen geleverd op 900 MHz en 60 GHz.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 22 januari 2020, 14:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be