A new look at performance monitoring through the goggles of goal relevance and its impact on the FRN ERP component

Promovendus/a
Mario Carlo Severo
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: prof. dr. Gilles Pourtois, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05) - Copromotor: Prof. dr. Agnes Moors (KU Leuven)
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Geert Devos, vakgroep Onderwijskunde (PP06)

Praktisch

Wanneer
Donderdag 23 januari 2020, 13:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent