Tussen schuld en kapitaal: efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de achterstelling van aandeelhoudersvorderingen.

Promovendus/a
Simon Landuyt
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht
Curriculum
Master of Laws in de Rechten, UGent, 3-07-2009
Academische graad
Doctor in de Rechten
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Michel Tison, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Hans De Wulf, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21)
Examencommissie
Prof. dr. Georges Martyn, Voorzitter - Prof. dr. Michel Tison, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Hans De Wulf, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Rolef de Weijs, Universiteit Amsterdam - Prof. dr. Robby Houben, Universiteit Antwerpen - Prof. dr. Marieke Wyckaert, KULeuven - Prof. dr. Christoph Van der Elst, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Diederik Bruloot, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) -

Korte beschrijving

In dit proefschrift werd onderzocht op welke wijze risico economisch efficiënt kan worden verdeeld tussen de verschillende stakeholders betrokken bij een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Als kapstok daarvoor werd onderzoek gedaan naar de regels met betrekking tot de achterstelling van aandeelhoudersleningen, een risicoverdelend mechanisme. Met behulp van de economische methode werden de relevante variabelen geïdentificeerd die een dieper inzicht bieden in dit vraagstuk. Vervolgens werd onderzocht of en hoe in verschillende jurisdicties, inclusief België, het positief recht inzake de achterstelling van aandeelhoudersleningen zich verhoudt tot de rechtseconomische bevindingen. Op basis daarvan werd tenslotte een voorstel voor een efficiënte achterstellingsregel geformuleerd.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 23 januari 2020, 18:00
Waar
Aula, Ceremoniezaal, Voldersstraat 9, 9000 Gent
Aanwezigheid registreren
https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/DoctoraatSimonLanduyt

U wordt vriendelijk verzocht om uw aanwezigheid te bevestigen tegen uiterlijk 16/01/2020 via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/DoctoraatSimonLanduyt