Formulation, Characterization, and Application of Colloidal Dispersions of Essential Oils.

Promovendus/a
Ali Sedaghat Doost
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Curriculum
Master of Science (2012, University of Leeds, UK)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Paul Van der Meeren, BW24 - Prof dr. Imca Sampers, BW23
Examencommissie
Prof. dr. ir. Stefaan De Smet, BW22 - Prof. dr. ir. Bruno De Meulenaer, BW23 - Prof. dr. ir. Katleen Raes, BW23 - Prof. dr. ir. John Van Camp, BW23 - Prof. dr. ir. Christophe Blecker, Université de Liège - Gembloux - Dr. Noushine Shahidzadeh, Amsterdam Universiteit

Praktisch

Wanneer
Maandag 27 januari 2020, 15:30
Waar
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent