Explizierung und Implizierung deutscher und niederländischer Nominalkomposita. Eine korpusbasierte Studie übersetzter literarischer und nicht-literarischer Texte

Promovendus/a
Hinde De Metsenaere
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Curriculum
Master of Arts in de vergelijkende moderne letterkunde (UGent, 2010), Master of Arts in het vertalen (HoGent, 2012)
Academische graad
Doctor in de vertaalwetenschap
Taal proefschrift
Duits
Promotor(en)
Prof. dr. Sonia Vandepitte, LW22 - Prof. dr. Petra Campe, LW22 - Prof. dr. Torsten Leuschner, LW06
Examencommissie
Prof. dr. Marleen Van Peteghem, LW06

Praktisch

Wanneer
Maandag 27 januari 2020, 16:00
Waar
Vergaderzaal 1.04 Mercator A, Abdisstraat 1, 9000 Gent