Conflict, Community and Catholic Restoration. The Parish of St James in Ghent between 1560 and 1600

Promovendus/a
Michal Bauwens
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Geschiedenis
Curriculum
Master of Arts in de geschiedenis, UGent, 2010
Academische graad
Doctor in de geschiedenis
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene, LW03 - Prof. dr. Guido Marnef, Universiteit Antwerpen
Examencommissie
Prof. dr. Marc Boone, LW03

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 28 januari 2020, 16:00
Waar
KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent