Novel Full-Wave Modeling Techniques for Materials with High Contrast and Stochastic Permittivity Profiles

Promovendus/a
Michiel Gossye
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in Engineering Physics, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Nieuwe elektromagnetischegolftechnieken voor het modelleren van materialen met hoog contrast en stochastische permittiviteitsprofielen
Promotor(en)
prof. Dries Vande Ginste, vakgroep Informatietechnologie - prof. Hendrik Rogier, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Francesco Andriulli (Politecnico di Torino, Italy) - prof. Christophe Craeye (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve) - prof. Hendrik De Bie (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Jan Fostier (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Hendrik Rogier (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Dries Vande Ginste (Vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

Vanuit de maatschappij is er vraag naar elektronische apparaten die steeds kleiner en sneller zijn, en die bij voorkeur ook een grotere functionaliteit hebben dan hun voorgangers. Het ontwerp van deze toestellen gaat helaas gepaard met steeds complexere ontwerpuitdagingen. Met behulp van accurate modelleringssoftware kunnen deze toch op een doeltreffende manier aangepakt worden. Het is niet verwonderlijk dat deze simulatietechnieken mee moeten evolueren met de problemen die ze dienen op te lossen. Het voorgestelde onderzoek wil in deze context een antwoord bieden op de problemen die zich voordoen bij de conditionering van randintegraalvergelijkingen wanneer deze toegepast worden op verstrooiingsproblemen aan media met een hoog contrast. Daartoe wordt gebruik gemaakt van Calderón-preconditioneringstechnieken. De ontwikkeling van twee nieuwe randintegraalformuleringen, respectievelijk voor de beschrijving van materialen met een hoog diëlektrisch en een hoog magnetisch contrast, wordt uiteengezet. In een tweede luik van dit proefschrift wordt de onzekerheidskwantificatie van realistische golfgeleiders behandeld. Hiervoor wordt een nieuwe stochastische techniek ontwikkeld die, in combinatie met een deterministische eindige-elementenmethode, snelle en accurate simulaties toelaat.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 28 januari 2020, 17:00
Waar
auditorium Magnel, gebouw Laboratorium Magnel, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be