Gender differences in simultaneous interpreting: a corpus-based study

Promovendus/a
Cédric Magnifico
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Curriculum
Master of Arts in het vertalen (Hogeschool Gent, 2012)
Academische graad
Doctor in de vertaalwetenschap
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Bart Defrancq, LW22 - Prof. dr. Mieke Van Herreweghe, LW06 - Prof. dr. Renata Enghels, LW06 - Dr. Koen Plevoets, LW22
Examencommissie
Prof. dr. Marleen Van Peteghem, LW06

Praktisch

Wanneer
Maandag 3 februari 2020, 15:00
Waar
Lokaal A104 (Campus Mercator), Abdisstraat 1, 9000 Gent