Outline of four degrees of diversification for understanding bread wheat (Triticum aestivum L.) quality

Promovendus/a
Tom Hellemans
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Mia Eeckhout (BW23)-Prof. dr. ir. Geert Haesaert (BW21)-Prof. dr. ir. Filip Van Bockstaele (BW23)-Prof. Pieter Vermeir (BW24)
Examencommissie
Prof. dr. Godelieve Gheysen (Voorzitter) (BW25)-Prof. dr. Jan Verwaeren (Secretaris) (BW26)-Prof. dr. ir. Christophe Courtin (KU Leuven)-Prof. Dr. Ya-Jane Wang (University of Arkansas)-ing. Ingrid De Leyn (BW23)-de heer Jean-Marie De Vogelaere (Paniflower nv)

Praktisch

Wanneer
Maandag 17 februari 2020, 16:00
Waar
Polyvalente zaal (C1.155) op Campus Schoonmeersen, gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent