Efficient Cloud Resource Provisioning for Audio/Video Collaboration Applications

Promovendus/a
José Rafael Xavier Dos Santos
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Computer Science, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazilië, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Filip De Turck, vakgroep Informatietechnologie - prof. Bruno Volckaert, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Filip De Turck (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Bart Dhoedt (Vakgroep Informatietechnologie) - dr. Davy Preuveneers (KU Leuven) - dr. ir. Jürgen Slowack (Barco, Kortrijk) - prof. Glenn Van Wallendael (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Bruno Volckaert (Vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

Tegenwoordig bieden service providers zoals Google en Microsoft zeer flexibele internet gebaseerde samenwerkingstools. Deze services worden echter aangeboden op een best-effort manier dat meestal minder betrouwbaar is. Meer betrouwbare services zijn nodig om de gebruiker niet te laten wachten of confronteren met haperende video. Cisco, Barco en Microsoft bieden ook professionele oplossingen aan voor betrouwbare samenwerking services maar die hebben meestal on-premise apparatuur nodig en stricte QoS regels. In deze scriptie behandelen we de verschillende punten aangehaald door het EMD onderzoeksproject zoals het elastisch, veilig en betrouwbaar afleveren van op cloud gebaseerde samenwerkingstools. Barco’s oplossing, gebaseerd op hardware apparaten, ondersteunen cloud omgevingen door project partners en wij stellen algoritmes voor die de middelen van de cloud toewijst over globaal gedistribueerde datacenters op een betrouwbare, veilige en flexibele manier, zonder het beschikbare budget te overschrijden. Software versies en hardware gebaseerde apparaten zijn proefondervindelijk opgesteld en geevalueerd, samengestelde data sets zijn gebruikt om onze uitgebreide op CloudSim gebaseerde simulatie framework te evalueren en oplossingen voor te stellen. Onze resultaten geven aan dat het mogelijk is om zulke hardware gebaseerde oplossingen te migreren naar de cloud zonder het verlies van de ervaringskwaliteit binnen een aanvaardbaar budget.

Praktisch

Wanneer
Maandag 17 februari 2020, 10:00
Waar
leslokaal UGain, gebouw Laboratorium Magnel, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be