Renovation of Historical Facades: The Rescue or the Kiss of Death?

Promovendus/a
Klaas Calle
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur— afstudeerrichting architectuurontwerp en bouwtechniek, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Renovatie van historische gevels: redding of doodsteek?
Promotor(en)
prof. Arnold Janssens, vakgroep Architectuur en Stedenbouw - prof. Nathan Van Den Bossche, vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Jan Belis (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Veerle Cnudde (Vakgroep Geologie) - prof. Arnold Janssens (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. John Grunewald (Technische Universität Dresden, Germany) - ir. Roald Hayen (Institut royal du Patrimoine artistique, Brussel) - prof. Charlotte Nys (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Marijke Steeman (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Nathan Van Den Bossche (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw)

Korte beschrijving

Heel wat historische gebouwen hebben te kampen met waterinfiltratie of hygrothermische problemen. De duurzaamheid, het binnenklimaat en de thermische/mechanische prestaties van historisch erfgoed hebben onder die omstandigheden zwaar te leiden. Bij renovaties en restauraties stelt men zich dan ook vaak de vraag welke duurzaamheidsimpact bepaalde ingrepen zullen hebben. Hygrothermische simulatie modellen (HAM) zijn een waardevolle tool om inschattingen te maken, maar vinden momenteel weinig praktijkgerichte toepassing doordat metselwerkconstructies sterk variabele eigenschappen bezitten en de simulaties hierdoor onbetrouwbare resultaten opleveren. Naast de gebruikelijke onzekerheden wat betreft klimaat, zijn er bij dit type constructies ook op component en materiaal niveau sterke, vaak ongekende, onzekerheden. Het eerste deel van dit onderzoek focust op het beter in kaart brengen van de variaties op hygrothermische materiaaleigenschappen en materiaalinteracties in historische metselwerkconstructies. In een tweede deel wordt op basis van diverse schadecriteria en aan de hand van sensitiviteitsanalyse op probabilistische HAM simulaties, de impact vergeleken van de gevonden realistische onzekerheden. Om de outputs voor specifieke situaties begrijpelijk te vertalen naar de praktijk, worden beslissingsbomen gebruikt. Met zo'n boomstructuur kan preliminair, voor specifieke randcondities en een specifieke ingreep, het risico op een potentiële schadeverhoging relatief worden ingeschat.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 21 februari 2020, 16:00
Waar
auditorium Vandenhove, Paviljoen Charles Vandenhove, gelijkvloers, Rozier 1, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be