Downstream migration of eel and salmon through a shipping canal: challenges on the road.

Promovendus/a
Jenna Vergeynst
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer (2015, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Natuurlijke Rijkdommen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Ingmar Nopens, BW26 - Prof. dr. Tom De Mulder, TW15 - dr. Ine Pauwels, INBO - dr. ir. Ans Mouton, INBO
Examencommissie
Prof. dr. Abdul Mouazen, BW20 - Prof. dr. ir. Jan Baetens, BW26 - Prof. Ann Vanreusel, WE11 - Prof. Michael Ovidio, Université de Liège - dr. Ir. Laurent Schindfessel, TW15- dr. Ana Silva, Norwegian Institute for Nature Research

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 25 februari 2020, 17:00
Waar
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent