The behavior of organic matter in industrial demineralization and steam-water cycles

Promovendus/a
Evelyn De Meyer
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde (2015, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Milieuwetenschappen en technologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Arne Verliefde (BW24) - Prof. dr. ir. Kim Verbeken (EA11)

Praktisch

Wanneer
Donderdag 5 maart 2020, 16:00
Waar
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent