Ketamine: new perspectives on an old drug. Functional brain imaging studies in dogs.

Promovendus/a
Lise Vlerick
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Kleine Huisdieren
Curriculum
Lise Vlerick werd geboren op 13 december 1989 in Gent. Ze volgde de richting Wetenschappen – Wiskunde aan het Sint-Bernarduscollege in Oudenaarde en behaalde haar diploma secundair onderwijs in 2007. In september van datzelfde jaar startte ze in Gent met de studies diergeneeskude en behaalde in 2013 het diploma van master in de diergeneeskunde, afstudeerrichting gezelschapsdieren, met grootste onderscheiding. Aansluitend volgde ze gedurende een jaar een rotating internship aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Nadien was ze een jaar werkzaam in een goed draaiende kleine huisdieren praktijk om dan in 2015 terug te keren naar de Faculteit Diergeneeskunde in Gent. Daar begon ze aan dit doctoraatswerk op de dienst anesthesie van de vakgroep Kleine Huisdieren in samenwerking met de dienst nucleaire geneeskunde van de vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren. In het kader van dit onderzoek behaalde ze ook het diploma van proefleider (FELASA categorie C) en volgde ze verschillende cursussen als onderdeel van de doctoraatsopleiding van de Doctoral schools. Lise Vlerick is auteur en mede-auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale tijdschriften en nam actief deel aan nationale en internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Ingeborgh Polis, DI09 - Dr. Kathelijne Peremans, DI11
Examencommissie
Prof. dr. Ann Van Soom , DI08 - Dr. Stijn Schauvliege, DI10 - Dr. Tim Waelbers, Ceva Sante Animale, Brussel - Dr. Robrecht Dockx, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent

Korte beschrijving

Een groot aantal onderzoeken heeft de waarde van lage dosissen ketamine aangetoond als een zeer effectieve en snel werkende alternatieve behandeling voor depressie. Opvallend hierbij is dat de antidepressieve effecten reeds binnen enkele uren na toediening optreden. Ondanks het feit dat ketamine in toenemende mate wordt gebruikt om patiënten met therapieresistente depressie te behandelen, is het onderliggend neurobiologische mechanisme, verantwoordelijk voor deze antidepressieve effecten, nog steeds niet volledig opgehelderd. Het belangrijkste doel van dit proefschrift was dan ook om meer inzicht te krijgen in de effecten van ketamine op de hersenfunctie. Om dit te realiseren werden verschillende experimenten uitgevoerd bij gezonde honden. In deze experimenten werden een aantal aspecten van de hersenfunctie van de honden onderzocht met behulp van Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) en Positron Emission Tomography (PET). Het gebruik van honden had een tweeledig doel. Enerzijds werden honden gebruikt als diermodel voor de mens, anderzijds kan de informatie verkregen via deze studies ook vanuit veterinair oogpunt waardevol zijn. Honden met angststoornissen vertonen immers afwijkingen in de hersenperfusie en in bepaalde neurotransmitter systemen die gelijklopend zijn aan de afwijkingen die gezien worden bij mensen met depressie en angststoornissen. Vandaar dat ketamine, toegediend in subanesthetische dosissen, ook een mogelijke alternatieve en aanvullende behandeling zou kunnen zijn voor honden met angststoornissen. ....

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 6 maart 2020, 16:30
Waar
Auditorium D, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke