Analysis and Evaluation of Deterministic Approximate Models for the Stochastic Periodic Inventory Routing Problem

Promovendus/a
Ehsan Yadollahi
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp
Curriculum
Master of Engineering Management, Putra University, Maleisië, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Analyse en evaluatie van de deterministische benaderingsmodellen voor het stochastische voorraad-transportprobleem
Promotor(en)
prof. El-Houssaine Aghezzaf, vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp - prof. Birger Raa, vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp - prof. Joris Walraevens, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (ere-onderwijsdirecteur) - prof. El-Houssaine Aghezzaf (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Stijn De Vuyst (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Christine Di Martinelly (IÉSEG School of Management, Lille & Paris, France) - prof. Dieter Fiems (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Veronique Limère (Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer) - prof. Birger Raa (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - dr. ir. Marlies Van der Wee (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Joris Walraevens (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)

Korte beschrijving

Livestream: https://zoom.us/j/426940168

Praktisch

Wanneer
Donderdag 26 maart 2020, 16:30
Waar
Via videoconferentie, zie link hierboven , maatregel coronavirus

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be