Variable Class-Dependent Service Capacity in Queueing Systems with Global FCFS

Promovendus/a
Jens Baetens
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen — afstudeerrichting ingebedde systemen, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Variabele, klasse-afhankelijke bedieningscapaciteit in wachtrijsystemen met globale FCFS
Promotor(en)
em. prof. Herwig Bruneel, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking - prof. Dieter Claeys, vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp
Examencommissie
voorzitter em. prof. Hendrik Van Landeghem (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Ivo Adan (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands) - prof. Chris Blondia (Universiteit Antwerpen) - em. prof. Herwig Bruneel (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Dieter Claeys (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Stijn De Vuyst (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - dr. Thomas Demoor (Western Digital, Gent) - prof. Sabine Wittevrongel (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)

Korte beschrijving

Groepsbediening in wachtlijnsystemen komt vaak voor in allerhande systemen. In de literatuur wordt vaak verondersteld dat het maximum aantal producten dat tegelijkertijd verwerkt kan worden constant is. Dit aantal kan echter ook stochastisch en afhankelijk van de aankomsten zijn. Een verfmachine bijvoorbeeld kan producten in verschillende kleuren verven maar in slechts één kleur tegelijkertijd. De kleur kan gebruikt worden om de producten te verdelen in klassen en producten van verschillende klassen kunnen niet gegroepeerd worden. Hierdoor is het aantal klanten dat bediend kan worden afhankelijk van de klassen van de wachtende producten. Deze vorm van groepsbediening is nog niet eerder bestudeerd in de literatuur. Eerst wordt een vereenvoudigd model geanalyseerd met twee productklassen waar de maximale grootte van de bedieningsgroepen ongelimiteerd is. Daarna breiden we dit model uit door het aantal producten dat verwerkt kan worden te beperken. Dit resulteert in een significante toename van de numerieke complexiteit van het model. Om de numerieke complexiteit te reduceren worden een aantal benaderingsmethoden bestudeerd. Ten slotte, wordt ook de impact van een verhoging van het aantal verschillende productklassen op de analyse en numerieke complexiteit van het model bestudeerd. De behaalde resultaten kunnen gebruikt worden om dit type van machines te bestuderen en hun performantie te voorspellen.

Livestream: https://zoom.us/j/852267804

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 27 maart 2020, 16:00
Waar
Via videoconferentie, zie link hierboven , maatregel coronavirus

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be