Safety Stock and Lot Sizing Optimization in Production-Distribution Systems with Stochastic Demand and Lead Times

Promovendus/a
Niels De Smet
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp
Curriculum
Master of Industrial Engineering and Operations Research, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Optimalisatie van veiligheidsvoorraden en lotgroottes in productie-distributiesystemen met stochastische vraag en doorlooptijden
Promotor(en)
prof. El-Houssaine Aghezzaf, vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp - prof. Bram Desmet (Vlerick Business School & Solventure, Gent)
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (ere-onderwijsdirecteur) - prof. El-Houssaine Aghezzaf (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Stijn De Vuyst (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Bram Desmet (Vlerick Business School & Solventure, Gent) - prof. Stefan Minner (Technische Universität M)ünchen, Germany) - prof. Johan Springael (Universiteit Antwerpen) - prof. Joris Walraevens (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)

Korte beschrijving

In dit proefschrift worden drie verschillende factoren onderzocht die productieplanning en voorraadoptimalisatie in de praktijk bemoeilijken. Ten eerste zijn toeleverketens bijna altijd multi-echelon in plaats van single-echelon, waarbij de verschillende echelons rekening met elkaar moeten houden als men globaal gezien de voorraad- en productiekosten wil verlagen. Ten tweede zijn de input parameters voor deze modellen zoals de vraag en de doorlooptijden in realiteit stochastisch in plaats van deterministisch, en moeten deze gemodelleerd worden aan de hand van statistische verdelingen. Ten derde zijn, vooral in de procesindustrie, omschakelingskosten in de fabriek vaak afhankelijk van de sequentie waarin de producten geproduceerd worden, iets waar geen rekening mee gehouden wordt in courante modellen die de economische bestelhoeveelheid proberen te bepalen. In dit werk wordt er bestudeerd hoe deze traditionele optimalisatiemodellen aangepast kunnen worden om rekening te houden met deze complexiteiten, alsook hoe deze (vaak niet-lineaire) modellen op een efficiënte manier opgelost kunnen worden met behulp van op maat gemaakte heuristieken. Tenslotte worden er twee verschillende case studies gepresenteerd om de praktische relevantie van het werk aan te tonen.

Livestream: https://attendee.gotowebinar.com/register/1718980183065631501

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 31 maart 2020, 17:00
Waar
Via videoconferentie, zie link hierboven , maatregel coronavirus

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be