Age-related differences in toxicokinetics of modified Fusarium mycotoxins in the juvenile pig as a human paediatric surrogate model

Promovendus/a
Amelie Catteuw
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie
Curriculum
Amelie Catteuw werd geboren op 24 november 1990 te Aalst. Getriggerd door haar passie voor dieren en wetenschap startte ze in 2008 de studies Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent en studeerde af als dierenarts optie gezelschapsdieren in 2014. Daarna was ze werkzaam als dierenarts kleine huisdieren in een dierenartsenpraktijk in Frankrijk (Clinique Vétérinaire de l’Elorn, Landerneau). Deze werkervaring bood haar de kans om haar diergeneeskundige kennis uit te breiden via het samenwerken met ervaren dierenartsen en via talrijke opleidingen. In 2016 keerde ze terug naar de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke (Universiteit Gent) om zich toe te leggen op wetenschappelijk onderzoek. Hier kon ze terecht op de vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie, en startte er als interim assistent toxicologie. In december 2016 vatte ze een doctoraatsstudie aan binnen het door de Europese Unie gefinancierde internationale MycoKey project (Horizon 2020 - GA 678781). Het MycoKey project doelde om tegen 2020 de eerste, geïntegreerde, ICT-gebaseerde oplossingen te bieden voor het wereldwijde mycotoxine probleem. Voor haar doctoraatsstudie onderzocht ze leeftijdsverschillen in toxicokinetische processen van gemodificeerde vormen van deoxynivalenol en zearalenone bij de big als humaan pediatrisch surrogaat model. Amelie Catteuw is auteur van meerdere internationale publicaties, gaf presentaties op verscheidene nationale en internationale congressen en begeleidde als co-promotor meerdere masterstudenten Diergeneeskunde tijdens hun masterthesis. Tot slot vervolledigde ze in 2019 het trainingsprogramma van de ‘Doctoral Schools of Life Sciences and Medicine’ van de UGent.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Age-related differences in toxicokinetics of modified Fusarium mycotoxins in the juvenile pig as a human paediatric surrogate model
Promotor(en)
Prof. dr. S. Croubels, UGent DI02 - Prof. dr. M. Devreese, UGent DI02 - Prof. dr. S. De Saeger, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, UGent
Examencommissie
Prof. dr. H. Nauwynck, Voorzitter UGent DI04 - Prof. dr. C. Dall’Asta Department of Food and Drug, University of Parma - Prof. dr. B. De Meulenaer, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent - Dr. A. Vidal Corominas Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, UGent Dr. E. Gasthuys Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, UGent

Korte beschrijving

Contaminatie van voedsel en voeder met mycotoxines is een wereldwijd probleem, aangezien deze een risico inhouden voor de gezondheid van mens en dier. De Fusarium mycotoxines deoxynivalenol (DON) en zearalenone (ZEN) behoren tot de belangrijkste mycotoxines met betrekking tot hun voorkomen en toxiciteit. Daarnaast detecteert men ook frequent gemodificeerde vormen van deze Fusarium mycotoxines, die ontstaan na modificatie van de vrije vormen door planten en rivaliserende schimmels als onderdeel van een natuurlijk beschermingsmechanisme. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn deoxynivalenol-3-glucoside (DON3G), zearalenone-14-glucoside (ZEN14G) en zearalenone-14-sulfaat (ZEN14S). Om deze gemodificeerde vormen in de huidige risicoanalyse omtrent DON en ZEN te kunnen toevoegen, stipuleert de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat meer onderzoek nodig is om de veronderstellingen en onzekerheden op te lossen. Eén van deze onzekerheden is de bijdrage van de gemodificeerde vormen tot de totale DON en ZEN blootstelling bij kinderen. Jonge individuen behoren namelijk tot de kwetsbare bevolkingsgroepen bij mens en dier met betrekking tot mycotoxines, enerzijds te wijten aan hun metabole en fysiologische immaturiteit en anderzijds aan een relatief hogere voedsel inname. Een bijzonder kwetsbare episode van de kindertijd is de speenperiode, die gepaard gaat met stoornissen ter hoogte van de darmbarrière en de immuniteit.

Link livestream verkrijgbaar op verzoek via amelie.catteuw@ugent.be

Praktisch

Wanneer
Woensdag 6 mei 2020, 16:00
Waar
Via videoconferentie, zie link hierboven , maatregel coronavirus