Process Intensification of Oxidative Coupling of Methane

Promovendus/a
Laurien Vandewalle
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in Chemical Engineering, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Procesintensivering van oxidatieve koppeling van methaan
Promotor(en)
prof. Kevin Van Geem, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - ereprof. Guy Marin, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Maike Baltussen (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands) - prof. René Bos (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Geraldine Heynderickx (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - ereprof. Guy Marin (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Georgios Stefanidis (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Kevin Van Geem (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. David West (SABIC, Texas, USA)

Korte beschrijving

De chemische industrie, die onlosmakelijk verbonden is met het dagelijkse leven van het merendeel van de wereldbevolging, staat voor een dubbele uitdaging: de nood aan meer energie en minder CO2-uitstoot. De combinatie van bevolkingsgroei en toenemende welvaart is verantwoordelijk voor de stijgende productie van chemicaliën, met kunststoffen als snelst groeiende groep bulkchemicaliën. Lichte olefinen zoals ethyleen vormen de belangrijkste bouwstenen voor allerlei soorten kunststoffen en hoogwaardige chemische producten. De voornaamste technologie voor olefineproductie is stoomkraken van ruwe aardoliefracties, een zeer energie-intensief proces dat verantwoordelijk is voor een grote hoeveelheid CO2-emissies. Hoewel verwacht wordt dat stoomkraken in de nabije toekomst de belangrijkste productieroute voor olefinen zal blijven, heeft de overvloed aan goedkope methaan uit schaliegas en gestrande gasreserves gezorgd voor een toenemende interesse in processen om olefinen te produceren uit methaan. Oxidatieve koppeling van methaan (OCM) wordt hierbij beschouwd als één van de meest veelbelovende directe technologieën. Echter, de commerciële rendabiliteit van OCM zal afhangen van procesintensivering, d.w.z. innovatief ontwerp van de reactor en het proces. Een zeer efficiënte manier om sterk exotherme reacties zoals OCM te intensiveren, is autotherme procesvoering. Dit is mogelijk in de gas-vast vortex reactor (GSVR) die in dit werk bestudeerd wordt aan de hand van numerieke stromingsleer.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 26 mei 2020, 16:00
Waar
Via livestream

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be