on the Simulation of Particle Size Distributions in Continuous Pharmaceutical Wet Granulation

Promovendus/a
Daan Van Hauwermeiren
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie (2014, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Wiskundige Modellering
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Ingmar Nopens, BW26 - Prof. dr. Thomas De Beer, FW02
Examencommissie
Prof. dr. ir. John Van Camp (Voorzitter) (BW23)-Prof. dr. Jan Verwaeren (Secretaris) (BW26)-Prof. dr. apr. Chris Vervaet (FW01)-Dr. Hirokazu Sugiyama (University of Tokyo)-Dr. Pankaj Doshi (Pfizer Inc.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 7 juli 2020, 09:00
Waar
Via livestream

Inbellers moeten hun camera en microfoon dempen tijdens de presentatie om hinder te vermijden, enkel tijdens het vragenmoment mogen ze interveniëren.