Quantification and limitations of the storage capacity of persistent phosphors

Promovendus/a
David Van der Heggen
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Vastestofwetenschappen
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: fysica
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. Philippe Smet, W04 - dr. Jonas Joos, WE04
Examencommissie
voorzitter: prof. dr. Natalie Jachowicz, WE05 - secretaris: prof. dr. Dirk Poelman, WE04

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 7 juli 2020, 16:00
Waar
Het Pand, zaal Refter, Onderbergen 1, 9000 Gent