The human face of cybercrime - Identifying targets, victims, and their coping mechanisms

Promovendus/a
Lies De Kimpe
Faculteit
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Communicatiewetenschappen
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit Antwerpen
Academische graad
Doctor in de Communicatiewetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Het menselijke gelaat van cybercriminaliteit - Een onderzoek naar doelwitten, slachtoffers, en hun copingmechanismen
Promotor(en)
Prof. Dr. Koen Ponnet (UGent) Prof. Dr. Michel Walrave (Universiteit Antwerpen)

Praktisch

Wanneer
Donderdag 9 juli 2020, 17:00
Waar
Via livestream