Modeling and Minimizing Memory Contention in General-Purpose GPUs

Promovendus/a
Lu Wang
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Engineering - Computer Science and Technology, National University of Defense Technology, Chang Sha, China, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Modelleren en minimaliseren van geheugencontentie in grafische processors voor algemeen gebruik
Promotor(en)
prof. Lieven Eeckhout, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Koen De Bosschere (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Lieven Eeckhout (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Jan Fostier (Vakgroep Informatietechnologie) - dr. Cecilia Gonzalez-Alvarez (Nokia Bell Labs, Antwerpen) - prof. Magnus Jahre (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway) - prof. David Kaeli (Northeastern University, Boston, USA)

Korte beschrijving

We concluderen dat GPU's wijdverspreid zijn als accelerator voor rekenintensieve computertoepassingen. In dit doctoraatswerk onderzoeken we de uitdagingen en opportuniteiten van nieuwe GPU-architecturen en zijn toepassingen. We maken meer bepaald gebruik van lokaliteit tussen CTA's om de druk op het interconnectienetwerk te verlichten in geclusterde GPU-architecturen. We stellen hiertoe drie complementaire innovaties voor: Intra-Cluster Coalescing, Coalesced Cache en Distributed-Block Scheduling. Deze innovaties elimineren redundante geheugentoegangen wat leidt tot een aanzienlijke verbetering in prestatie en energie-efficiëntie. Daarnaast tonen we ook aan dat geheugendivergente toepassingen zich grondig verschillend gedragen van meer courante niet-geheugendivergente toepassingen. We stellen het Memory Divergence Model voor om de prestatie van dergelijke toepassingen nauwkeurig analytisch te modelleren.

Praktisch

Datum
Donderdag 17 september 2020, 15:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be