Superconducting Nanowire Single Photon Detectors

Promovendus/a
Ronan Gourgues
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Chemie
Curriculum
Master de Sciences et Technologies mention Physique et Applications, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, Frankrijk, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Zeger Hens, vakgroep Chemie - prof. Dries Van Thourhout, vakgroep Informatietechnologie - prof. Val Zwiller (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Zweden)
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Stéphane Clemmen (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Pieter Geiregat (Vakgroep Chemie) - prof. Jean-Michel Gérard (CEA & Université Grenoble Alpes, France) - prof. Zeger Hens (Vakgroep Chemie) - prof. Wolfram Pernice (University of Münster, Germany) - prof. Dries Van Thourhout (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Val Zwiller (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden)

Korte beschrijving

Superconducting Nanowire Single Photon Detectors (SNSPDs) is de huidige state of the art technologie voor het tellen van enkele fotonen. SNSPD's bestaat uit een nanodraad van ongeveer 100 nm breed, gemaakt van een dun (5-10 nm) supergeleidend film die gekoeld is op een cryogene temperatuur van 2.5 K. Het detectieprincipe is gebaseerd op het verlies van supergeleiding na het absorberen van een foton als een gelijkstroom is toegepast. Dit leidt tot een afleesbaar elektrisch signaal. We presteren een fiber gekoppelde detector met hoog detectie rendement (92% voor 1310 nm), met een telsnelheid boven 150 MHz gecombineerd een donker telling onder 130 Hz. Daarnaast kan hoge tijd resolutie tegelijkertijd met een hoog detectie rendement worden bereikt door middel van geoptimaliseerde uitleeselektronica en detector ontwerp. Met geometrisch maatwerk van de detector is hoge prestatie aangetoond voor golflengtes in het telecomspectrum op een temperatuur boven het helium kookpunt. Het laatste deel van dit proefschrift geeft aandacht aan het toepassen van SNSPDs in SiN fontonische circuits. Het laatste deel van dit proefschrift geeft aandacht integratie van SNSPDs in SiN fontonische circuits. Om hoge prestatie van de SNSPD aan te tonen met een fotonisch circuit zijn on-chip leeftijd metingen van verschillende quantum dots gedaan.

Praktisch

Wanneer
Maandag 21 september 2020, 14:00
Waar
Via livestream

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be