Dietary zinc source affects performance and intestinal health in broilers

Promovendus/a
Annatachja De Grande
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten
Curriculum
Annatachja De Grande werd geboren op 20 januari 1991 te Assebroek. Zij behaalde in 2015 het diploma van Industrieel Ingenieur Biochemie met grote onderscheiding aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de universiteit Gent. Daarna trad zij in dienst als wetenschappelijk onderzoeker bij de vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid (Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen). In 2016 behaalde zij haar certificaat proefleider (FELASA categorie C) aan de Universiteit Gent. Geboeid door het wetenschappelijk onderzoek, startte zij in 2016 een doctoraatsstudie bij de vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent in nauwe samenwerking met het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO). Haar onderzoek was gericht op de effecten van verschillende zinkbronnen op de prestaties, darmgezondheid en vleeskwaliteit van vleeskippen. Verder begeleidde zij verschillende studenten in het behalen van hun bachelor- of masterproef en vervolledigde zij de doctoraatsopleiding van de Doctoral School of Life Science and Medicine van de Universiteit Gent. Annatachja is auteur en co-auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en gaf verschillende presentaties op meerdere nationale en internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. R. Ducatelle, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Ir. F. Van Immerseel, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Dr. Ir. Evelyne Delezie, Institute for Agricultural, Fisheries and Food Research - Dr. Saskia Leleu, Institute for Agricultural, Fisheries and Food Research
Examencommissie
Prof. dr. D. Maes Voorzitter van de examencommissie, - Prof. dr. G. Antonissen Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. K. Houf Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Ir. G. Janssens Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Ir. J. Michiels Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, UGent - Dr. Ir. R. P. Kwakkel Departement Dierwetenschappen, Universiteit Wageningen

Korte beschrijving

De laatste twee decennia kende de vleeskippen industrie een enorme evolutie, doordat vleeskippen hoofdzakelijk geselecteerd werden op een hogere gewichtstoename en een lagere voederconversie. Dit gaat gepaard met een hogere voederopname, die het verteringsstelsel meer belast. Bovendien heeft het verbod op het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars de bezorgdheden omtrent de darmgezondheid van de vleeskuikens doen toenemen. Het behoud van een gezonde darm is afhankelijk van een delicaat evenwicht tussen voedercomponenten, de mucosa van het dier en de darmmicrobiota. Zink is een essentieel sporenelement dat verschillende biologische processen ondersteunt en staat bekend om zijn anti-inflammatoire en anti-oxidatieve werking. Aangezien er zowel voor mensen als voor dieren geen gespecialiseerd opslagsysteem bestaat, is het belangrijk om zink te supplementeren via de voeding. In de algemene inleiding van deze doctoraatsthesis worden de uitdagingen binnen de vleeskuiken productie omschreven en wordt een overzicht gegeven van de literatuur omtrent de functies van zink die van belang zijn voor dit onderzoeksproject. Zink kan als anorganische vorm (ZnSO4, ZnO, ZnCl2) aangeboden worden of als organisch complex. Dit laatste bestaat uit zink gebonden aan een eiwit, een peptide of een aminozuur. Het algemeen doel van dit doctoraat was om het effect van verschillende zinkbronnen op groei, darmgezondheid en vleeskwaliteit te evalueren. Meer specifiek werd het effect van een anorganische (ZnSO4) en organische (zink-aminozuurcomplex) zinkbron geëvalueerd bij vleeskuikens op de technische prestaties, de darmgezondheid en de vleeskwaliteit.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 24 september 2020, 16:00
Waar
Via livestream

Door de huidige Covid-19 maatregelen zal de verdediging enkel via live streaming te volgen zijn. Indien u wenst deel te nemen aan de videoconferentie, gelieve volgende link te volgen. Het wordt aanbevolen om de link vooraf te proberen om er zeker van te zijn dat er geen problemen optreden bij het downloaden van de app of het inbellen via de webbrowser.