Effects of light quality on strawberry, Botrytis cinerea, and their interaction

Promovendus/a
Lijuan Meng
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plant en Gewas
Curriculum
Master of Microbiology (2015, Beijing, China)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Marie-Christine Van Labeke , BW21 - Prof. dr. ir. Monica Höfte, BW21
Examencommissie
Prof. dr. Godelieve Gheysen (Voorzitter), BW25 - Prof. dr. ir. Kris Audenaert (Secretaris), BW21 - Prof. dr. Filip Vandenbussche, WE11 - Prof. dr. Barbara De Coninck, KULeuven - Dr. Ine Pertry, BW59

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 25 september 2020, 14:00
Waar
Het Pand, zaal Refter, Onderbergen 1, 9000 Gent