Computational Analysis of Two-Phase Flow-Induced Vibration in Heat Exchanger and Piping Geometries

Promovendus/a
Laurent De Moerloose
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master of Electromechanical Engineering — afstudeerrichting Mechanical Energy Engineering, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Computationele analyse van trillingen geïnduceerd door tweefasige stromingen in warmtewisselaars en pijpleidingen
Promotor(en)
prof. Joris Degroote, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - prof. Michel De Paepe, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Tarek Beji (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Emmanuel de Langre (Ecole Polytechnique, Palaiseau, France) - prof. Michel De Paepe (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Joris Degroote (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Jan Pieters (Vakgroep Plant en Gewas) - dr. Narakorn Srinil (Newcastle University, United Kingdom)

Korte beschrijving

In deze thesis worden een aantal gevalsstudies voorgesteld waarbij de stroming van een mengsel van lucht en water door of over veelvoorkomende geometrieën wordt onderzocht met numerieke modellen. Elke fase wordt verondersteld onsamendrukbaar en Newtoniaans te zijn. In sommige gevallen worden ook simulaties van éénfasige stromingen besproken. Het doel is om enerzijds kwalitatief te achterhalen hoe de structuur geëxciteerd wordt door de stroming en anderzijds kwantitatief de amplitude en frequentie van de kracht op de structuur te voorspellen. Een groot deel van deze studie wordt tevens gewijd aan onderzoek naar het effect van bepaalde numerieke parameters op het stromingsprofiel, aangezien daarover weinig informatie in wetenschappelijke literatuur beschikbaar is. De meeste berekeningen veronderstellen een stijve structuur en beschouwen enkel de fluïdummechanische verschijnselen, die worden berekend aan de hand van transiënte Reynoldsgemiddelde Navier-Stokes-simulaties gecombineerd met de zogenaamde Volume-Of-Fluid-methode (VOF). Daarnaast is er ook aandacht voor de berekening van de verplaatsing van de structuur onder invloed van de stroming. Een hiertoe opgezet structuurmodel wordt gekoppeld met voornoemd stromingsmodel in een fluïdum-structuurinteractie-simulatie.

Praktisch

Datum
Vrijdag 25 september 2020, 17:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be